Beleidsplan

Spelen op de Brink

Beleidsplan 2019-2025

Inleiding

Stichting Spelen op de Brink wil kinderen in de binnenstad van Deventer de gelegenheid geven om veilig te spelen. Stichting Spelen op de Brink wil dit bereiken door het opzetten en exploiteren van een speelgoedvoorziening met Oudhollands speelgoed voor kinderen op de Brink te Deventer. De Stichting zet van eind april tot eind september twee maal per week een deel van de Brink af waar kinderen kunnen spelen.

Termijn van het beleidsplan

Stichting Spelen op de Brink is sinds 1995 actief en wil de komende jaren doorgaan met de huidige activiteiten die door het Evenementenbureau van de Gemeente Deventer worden ingedeeld bij de middelgrote tot grote evenementen.

In 2020 viert Stichting Spelen op de Brink haar 25-jarig jubileum (1995 – 2020).

Geschiedenis

Met de herinrichting van de Brink kreeg Deventer in 1994 de beschikking over een autovrije centrale plek in de historische stadskern. Een bij uitstek geschikte plek om de toeristische activiteiten van de stad een injectie te geven, maar ook een prachtige plek voor de Deventer bevolking om zich hier te vermaken.

De Brink was nu autovrij gemaakt met rondom vele terrassen met een  directe aansluiting op diverse winkelstraten en het gerestaureerde Bergkwartier en de belangrijkste musea in de buurt. Met deze nieuwe situatie moest toch iets leuks worden gedaan! Zo moet Nina Herweijer, toenmalig directeur Gemeente musea, ook gedacht hebben want ze vertrouwde op de dag van de wijkaanpak de ideeënbus het volgende idee toe:

‘Het realiseren van een uitleenpunt op de Brink van ouderwets niet alledaags speelgoed, waardoor de Brink of in ieder geval een deel ervan op een aantal momenten in de week een groot speelplein wordt’.

Uit opmerkingen van bezoekers van het Speelgoedmuseum, de VVV en uit informatie van Stichting Raster bleek dat er in Deventer naast speeltuinen weinig ‘beschermde’ speelgelegenheden of activiteiten voor kinderen waren. En in de binnenstad was dit nog minder. Een Brink vol spelende kinderen zou een aanwinst zijn voor Deventer. Ouders en terrasbezoekers zouden hier met plezier naar kunnen kijken. Dit idee werd in ruim een jaar uitgewerkt door een werkgroep Spelen op de Brink waarin afgevaardigden van bewoners, ondernemers, gemeentemusea, wijkaanpak en sociale vernieuwing zitting hadden.

Spelen op de Brink is op 12 april 1995 officieel van start gegaan in samenwerking met het Speelgoedmuseum. De opening werd verricht door toenmalig wethouder Knol van de Gemeente Deventer en Gerda Havertong, o.a. bekend van het televisieprogramma Sesamstraat. Tijdens de opening waren er meer dan 300 kinderen aanwezig.

Doelstelling

Stichting Spelen op de Brink heeft ten doel: het opzetten en exploiteren van een speelgoedvoorziening, met Oudhollands speelgoed, voor kinderen op de Brink te Deventer zodat zij in het centrum veilig en met elkaar buiten kunnen spelen.

Strategie

Stichting Spelen op de Brink is bedoeld voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De vrijwilligers van Stichting Spelen op de Brink zorgen dat van eind april tot eind september iedere woensdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 een deel van de Brink wordt afgezet. De Brink wordt afgezet met pionnen met daartussen een kunststof ketting om het speelgebied voor de kinderen duidelijk af te bakenen en fietsers of auto’s te weren. Hierdoor kunnen de kinderen binnen dit deel van de Brink veilig spelen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat in dat veilige deel allerlei Oudhollands speelgoed klaarstaat zoals vliegende Hollanders, bakfietsjes, hoge bi’s, stelten, springtouwen, stepjes en klein speelgoed als tollen en diabolo’s. Ook is er een speelzeil met Lego Duplo voor de allerkleinsten. De kinderen kunnen met dit speelgoed van vroeger spelen. In de loop der jaren is een deel van dit oude speelgoed vervangen door moderner speelgoed omdat het steeds moeilijker wordt om aan deugdelijk speelgoed van vroeger te komen. Maar wat blijft is….lekker een middag buiten en samen spelen!!

Elke speelmiddag van Spelen op de Brink wordt begeleid door 3 vrijwilligers. Het werven van nieuwe vrijwilligers gebeurt ieder jaar voor aanvang van het nieuwe seizoen. Er is namelijk altijd verloop van vrijwilligers maar door een oproep in de plaatselijke media (Deventer Post, Stentor, lokale krantjes) en/of social media (Facebook, website Spelen op de Brink) van Spelen op de Brink wordt dat tekort meestal wel weer aangevuld.

Kinderen die willen spelen op de speelmiddagen kunnen kosteloos meedoen. De Stichting vindt het belangrijk dat er geen financiële barrière wordt opgeworpen voor ouders, zodat alle kinderen ongeacht de afkomst mee kunnen doen.

Huidige situatie

Spelen op de Brink is een gratis activiteit op de Brink. Maar een gratis activiteit heeft wel onkosten zoals huur van de opslag van het speelgoed, leges voor de vergunning en reparatie en vervanging van kapot speelgoed.

Spelen op de Brink is sinds 1995 actief dankzij vrijwilligers en dankzij subsidie van de Deventer Musea en de gemeente Deventer. De Deventer musea zijn vanaf het seizoen 2014 overgegaan in Deventer Verhaal en de subsidieverstrekking aan Stichting Spelen op de Brink is door Stichting Deventer Verhaal voortgezet.

Spelen op de Brink is tot nu toe altijd afhankelijk geweest van deze subsidies die werden aangevuld met een klein bedrag aan donateurgelden.

Toekomst

Stichting Spelen op de Brink wil zowel in 2020 als in de jaren daaropvolgend doorgaan met haar activiteiten.

De stichting werd de eerste jaren na haar oprichting financieel gesteund door de gemeentemusea en dan met name het Speelgoedmuseum en een klein deel door de gemeente Deventer. Na de opheffing van de Deventer musea heeft Spelen op de Brink subsidie gekregen van Deventer Verhaal.

De toekomst van Spelen op de Brink wordt onzekerder door de dreigende opheffing van het Speelgoedmuseum. In een tijd van verzelfstandiging van vrijwilligersorganisaties is Spelen op de Brink genoodzaakt activiteiten te ontwikkelen om financieel minder afhankelijk te worden van publieke gelden. Door het werven van meer donateurs wil Spelen op de Brink de bestaande afhankelijkheid van de gemeente Deventer verkleinen. Een zogenaamde “ANBI status” maakt dit voor Spelen op de Brink mogelijk. Met deze status wordt Spelen op de Brink belastingtechnisch aantrekkelijker voor donateurs.

In 2020 hoopt Stichting Spelen op de Brink haar 25-jarig jubileum te vieren (1995 – 2020). Gezien de situatie en de weg welke Spelen op de Brink afgelopen jaar is ingeslagen lijkt dit Spelen op de Brink een uitgelezen moment voor het werven van meer (vaste) donateurs.

Organisatie

Fiscaal nummer: 803873505
Kamer van Koophandel nummer: 41245221
Website: www.spelenopdebrink.nl

E-mailadres: info@spelenopdebrink.nl

Postadres:
Verzetslaan1
7411HX Deventer

 

Bestuur
Voorzitter: mevr. Karin Brouwer-De Ruiter
Penningmeester: dhr. Tido van Raalte
Secretaris: mevr. Josephine Geux-Oosterhuis
Bestuurslid: mevr. Lucy Koole
Bestuurslid: mevr. Riet Venneman
Bestuurslid: mevr. Ariënne Hekkers
Stichting Spelen op de Brink heeft geen werknemers of betaalde vrijwilligers.